Personvern

Personvern- og informasjonssikkerhetserklæring

 1. Innsamling av personopplysninger
  • Vi samler inn personopplysninger som navn, e-postadresse og annen relevant informasjon når du frivillig sender oss denne informasjonen gjennom kontaktskjemaer eller lignende.
  • Vi kan også samle inn informasjon om din bruk av nettsiden gjennom informasjonskapsler eller lignende teknologier. Vennligst se vår informasjonskapsel-policy for mer informasjon.
 2. Bruk av personopplysninger
  • Vi bruker personopplysninger for å svare på dine henvendelser, levere tjenester, sende relevant informasjon og forbedre brukeropplevelsen på nettsiden.
  • Vi kan også bruke personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for å beskytte våre rettigheter og interesser.
 3. Informasjonssikkerhet
  • Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.
  • Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til autoriserte personer som har behov for å behandle informasjonen.
 4. Deling av personopplysninger
  • Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser eller tillatt etter gjeldende lovverk.
 5. Dine rettigheter
  • Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, samt rett til å be om retting, sletting eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.
  • Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og rett til dataportabilitet.
  • Vennligst kontakt oss hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.
 6. Endringer i erklæringen
  • Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvern- og informasjonssikkerhetserklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på nettsiden og trer i kraft umiddelbart.